At følge regler eller…

På dagens cykeltur, oplevede jeg, at 100% af alle bilister, enten blev bagved og ventede til at der var plads til at overhale mig eller kørte langt udenom. Normalt vil der være 1 eller 2 som mener de “ejer vejen” og køre tæt eller bruger hornet. Da jeg mener man skal tage det roligt, og ikke “optrappe”  de situationer, nøjes jeg med at lade det være eller vinke 

Endelig sol og ikke så koldt

Dog har jeg haft situationer, hvor adrenalinen har taget over, når et fjols har brugt hornet lige på siden af mig uden grund, her et fjols jeg gerne ville have haft fat i engang i 2016. Læg mærke til, hvordan de andre sagtens kan finde ud af at køre forbi

Om jeg fatter de fjolser…Hvis bare jeg fik fat i dem 🙂

Længere version….for at vise der intet var før, der er til grund for det “dytten”

Måske kunne jeg have indhentet ham, i en by eller andet sted, men at “klappe ham på kinden” er jo ikke løsningen.
Ville han lære noget af at få en “på kassen”, ja sikkert, men ville jeg være stolt af at “klappe ham”. Nej.  Jeg betragter ham som et fjols, en person dem man også møder i køen i supermarkedet, der sviner kasseassistenten til, eller andre i køen, som alle andre burde vise foragt over for og agere ved at fortælle ham at sådan behandler man ikke andre folk.

Problemet er at han har jo lært hvordan man skal begå sig i trafikken, ellers ville han ikke have et kørekort, at han så ikke kan reglerne er endnu større problem. Jeg må dog konstatere, at hvergang jeg ser det klip, vil jeg håbe jeg “fanger” ham en dag, bilisten skal være så velkommen til at forklare, hvorfor han gjorde dette. Hvis jeg så video klippet, lige inden han kom til et “forsonings møde”, og optog en video af det, ville video nok kun være tilladt for dem over 18 år 🙂

Hvad med dem uden “Kørekort

Der findes  en del uden kørekort, eller de er “stået” ud af bilen og bevæget sig væk fra deres “komfortzone”

Uvidenhed er ingen undskyldning, at sige det vidste jeg ikke frikender dig ikke. I Danmark har der gennem mange år været “undervisning i trafik”, men gennem besparelser er dette nærmest forsvundet. Selvfølgelig er det forældrenes ansvar, at lære og opdrage børn til at færdes i trafikken, og de fleste børn, kan sagtens finde ud at at færdes i trafikken.

Ofte er det personer, der har forladt folkeskolen, for mange år siden , der tilsyneladende har glemt, eller er for doven til at sætte sig ind i reglerne, selvom de kun er et klik væk. Men jeg finder det skræmmende, at hvis man har kørekort til bil, motorcykel eller lastbil, ikke kan finde ud af at færdes som gående eller cyklist

Det kan være svært at være svært at vide hvordan man skal forholde som bilist, cyklist eller sågar gående på de forskellige vejbaner.

Ofte er det uvidenhed, eller fordi man ganske simpelt er så “doven” at man ikke gider sætte sig ind i reglerne. Nuvel, selvom der er regler, er det jo ikke alle der overholder dem, derfor er det bedste at køre efter forholdene. 

At sætte sig ind i reglerne for at færdes i trafikken er i mange tilfælde op til en selv, hvis man ikke tager et kørekort til knallert, bil, motorcykel eller lastbil, for til disse kategorier kommer man op til en prøve, og hvis man ikke har “læst og lært” dumper man, og har derfor ikke rettighed til at føre disse køretøjer.

Hvad er reglerne for gående på cykelsti?

Kort sagt: Meget simpelt…flyt dig…du har ingen “rettigheder”, barskt men det er sandheden.

Men læs selv:

§ 10. Gående skal benytte fortov, gangsti eller rabat, dog ikke midterrabat. Cykelsti eller kørebane må kun benyttes, såfremt der ikke findes fortov, gangsti eller egnet rabat.

Jamen så må jeg da også gå på cykelstien…lufte hund…osv…ja…men du må IKKE være til ulempe for kørende på cykelstien:

Stk. 3. På fortov, gangsti, cykelsti eller rabat må gående ikke trække cykel eller knallert eller medføre omfangsrige genstande, såfremt dette vil være til væsentlig ulempe for andre gående. Gående, som benytter cykelsti, må ikke være til ulempe for kørende på cykelstien.

I stedet for at sende “onde øjne” til eventuelle cyklister der køre på cykelstien, burde du nok læse reglerne, for det er jo dig, som gående der ikke overholder dem.

Og hvad er “gående”:

§ 11. Som gående anses også den, der løber på ski, skøjter, rulleskøjter eller lignende, og den, der fører barnevogn eller legevogn. Den, der skubber kørestol, trækker cykel eller knallert, anses ligeledes som gående.

Selvom reglerne er klare, kunne jeg aldrig finde på at råbe “FUCK Off” til en gående, eller bruge hornet, da jeg bære over med uvidenhed.

Som det kunne ses i videoklip foroven, var der INGEN cykelsti, men jeg har også oplevet få bilister der har brugt hornet aggressivt , når jeg har cyklet på vejen med 30-60 km/t, hvor der har været cykelsti. Hvorfor har jeg så kørt på vejen, kender jeg ikke reglerne? Jo det gør jeg, men det er åbenlyst at 1 til 2 % aldrig har læst færdselsloven, for jeg kan i min vildeste fantasi ikke tro det er køreskolerne, der er skyld i manglende forståelse.

Stk. 3. Cykel eller lille knallert må ikke føres på cykelsti, såfremt køretøjet på grund af dets bredde i belæsset eller ubelæsset stand kan være til væsentlig ulempe for andre kørende på cykelstien.

Og hvem der vurdere om, en cykel er til ulempe for andre, er det ikke bilister på vejen der skal vurdere, men cyklisten selv. Som med alt andet kan politiet påbude, eller påpege at du skal bruge cykelstien, da de har “retten til at anvise” til det, og deres påbud, skal man overholde.

Jeg ved det er utopi, at tro de sidste 1% ude på landevejene gider læse reglerne, jeg er meget mere i tvivl om de “gående” på cykelsti er klar over reglerne. 

Husk endelig at reglerne er anderledes for fælles sti for gående og cykliste,

Der gælder andre regler…men der er den vigtigste at “trafikken” afvikles under hensynstagen til det andre(cyklister og gående).

Og regler følger ikke altid med tiden, jeg har ofte underet mig over denne:

Stk. 4. Cyklist skal under kørslen have begge fødder på pedalerne og mindst den ene hånd på styret.

Der findes “håndcykler” til dem som har mistet et ben eller 2, og ligeledes specielle cykler til dem der ikke har hænder/arme, så hvad gør de i følge loven, dette betyder dog ikke at man så kan lade være med at følge det andre regler, kun at loven måske ikke har fulgt med tiden.

Her er reglerne i fulde længde:

Kapitel 3

Færdselsregler for gående

§ 10. Gående skal benytte fortov, gangsti eller rabat, dog ikke midterrabat. Cykelsti eller kørebane må kun benyttes, såfremt der ikke findes fortov, gangsti eller egnet rabat.

Stk. 2. Gående, som benytter kørebanen, skal gå yderst i venstre side i færdselsretningen eller, hvis vedkommende trækker cykel eller knallert, yderst i højre side. Den gående kan dog gå i den modsatte side, hvis den pågældende ellers ville blive udsat for fare, eller hvis særlige omstændigheder tilsiger det.

Stk. 3. På fortov, gangsti, cykelsti eller rabat må gående ikke trække cykel eller knallert eller medføre omfangsrige genstande, såfremt dette vil være til væsentlig ulempe for andre gående. Gående, som benytter cykelsti, må ikke være til ulempe for kørende på cykelstien.

Stk. 4. Gående, der vil passere kørebane eller cykelsti, skal, når kørebanen eller cykelstien betrædes, udvise den forsigtighed, der er nødvendig under hensyn til afstanden til og hastigheden af kørende, der nærmer sig stedet. Passagen skal ske uden unødigt ophold.

Stk. 5. Ved passage over kørebane eller cykelsti skal fodgængerfelt benyttes, såfremt et sådant findes i nærheden. Findes fodgængerbro eller -tunnel i nærheden, skal broen eller tunnelen om muligt benyttes.

Stk. 6. I andre tilfælde end nævnt i stk. 5 skal passagen ske lige over kørebane eller cykelsti og fortrinsvist i tilslutning til vejkryds.

Stk. 7. På steder, hvor færdslen reguleres af politi eller ved signalanlæg, må kørebane og cykelsti kun betrædes, når signal, der gælder for den gående, viser grønt lys, eller når det ved politiets tegngivning tilkendegives, at færdslen er fri i den gåendes færdselsretning.


§ 11. Som gående anses også den, der løber på ski, skøjter, rulleskøjter eller lignende, og den, der fører barnevogn eller legevogn. Den, der skubber kørestol, trækker cykel eller knallert, anses ligeledes som gående.

Kapitel 4

Færdselsregler for kørende

Anvendelsen af vejens forskellige baner

§ 14. Er der på vej anlagt særlige baner for forskellige færdselsarter, skal kørende benytte den bane, som er bestemt for færdsel med køretøj af den pågældende art.

Stk. 2. Lille knallert skal føres på cykelsti, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning. Hastigheden skal på cykelsti afpasses således, at der ikke fremkaldes fare eller ulempe for den øvrige færdsel på denne. Cyklist og fører af lille knallert må kun anvende cykelsti i højre side af vejen i færdselsretningen, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

Stk. 3. Cykel eller lille knallert må ikke føres på cykelsti, såfremt køretøjet på grund af dets bredde i belæsset eller ubelæsset stand kan være til væsentlig ulempe for andre kørende på cykelstien.

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om cyklisters anvendelse af fortov og gangsti. Der skal i sådanne tilfælde være klar adskillelse mellem den del af fortovet eller gangstien, hvorpå cyklister må færdes, og den del, der er forbeholdt for gående.

Kilde: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139027

Og nej, jeg er ikke fejlfri, jeg er som andre mennesker, jeg kan lave fejl, dog indrømmer jeg dette, og undskylder i stedet for at at “skjule fejlen” ved at dytte i hornet eller vise den berømte finger. At indrømme fejl, er lærdom. 

Desværre er den information man kan finde på diverse sider, meget afhængig af hvilken form for “trafikant” du er, ofte kun med råd, men uden henvisning til regler, derfor kan der ske “konflikter” mellem gående…løbende og cyklister, når der kommer “råd” fra en side som burde betegnes som oplysende Rådet for sikker trafik: Sikkertrafik.dk til fods… Her kan du finde regler og gode råd til fodgængere

Langt nede på siden står der: ” 
“Som løber i trafikken, bliver du betragtet som fodgænger og skal følge fodgængerreglerne”

Hvorfor dælen ikke henvise til dem

Det jeg finder mest underligt, er at når jeg der debatter på diverse forum/indlæg er det ofte den ene trafikkant mod den anden, f.eks. Bilist versus cyklist, gående , motorcyklist eller omvendt.  Det undre mig, at man kun færdes som en bestemt “trafikant”, da jeg selv er bilist, motorcyklist, cyklist, gående, og oplever den trafikale verden fra forskellige sider. Dog er jeg ikke lastbilchauffør, men jeg er simpelthen nød til at give dem den største “thumbs up” for selv med deres store og tunge køretøjer er det dem jeg har oplevet som de bedste til at, tage hensyn til mig i trafikken i både 2018 og tidligere år. Se video nedenunder, link skulle være direkte til hvor lastbil overhaler ellers gå til 4 min og 50 sek. 

Hvis man er i tvivl om hvordan folk ofte agere over for store eller anderledes køretøjer er det værd at se nogle af video på denne Youtube kanal:

Vi ses derude…husk der er kun en finger til forskel 🙂 

Skriv en kommetar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.